نوشته‌ها

نکته‌ی مهم‌تر از سرمایه‌گذاری، این مساله است که کسب‌وُ‌کارها تغییرات پیش‌آمده‌ی ناشی از سرمایه‌گذاری را چگونه راهبری می‌کنند؟

تصمیم‌هایی که می‌گیریم، مبنای عمل ماست و کارهایی که انجام می‌دهیم، ملاکی برای سنجش رضایت یا نارضایتی ما از زندگی خواهد بود.

هر پژوهی نتایجی دارد و این نتایج می‌بایست مورد توجه همه قرار گیرد تا در مسیر درست حرکت کنیم.

نیروهای مختلفی بر آینده‌ی و سرنوشت ما و جهان تاثیر می‌گذارند. در میان آن‌ها نیروهای هستند که به‌عنوان تاثیرگذار اصلی به‌شمار می‌روند.

پژوهشگاه‌های زیادی در دنیا در حال تحقیق روی موضوع آینده، شغل و مهارت‌های مورد نیاز زندگی شغلی آینده هستند.

یادگیری مادام‌العمر یکی از مهارت‌های اساسی در آینده‌ی پیش‌روی ماست.