نوشته‌ها

انحصار یا عرضه‌‌کننده‌ی اول بودن، تضمینی برای بقای ابدی ما نیست. نوآوری در کسب‌وُ‌کار و ارتقا کیفیت محصول، کلید موفقیت ماست.

ساختن مدلی برای درک کسب‌وُ‌کار پیش از آغاز آن، بسیار ضروری است. روش بوم یکی از بهترین روش‌های عملی برای ساختن یک مدل شفاف است.