نوشته‌ها

انحصار یا عرضه‌‌کننده‌ی اول بودن، تضمینی برای بقای ابدی ما نیست. نوآوری در کسب‌وُ‌کار و ارتقا کیفیت محصول، کلید موفقیت ماست.

درس بازاریابی و مدیریت بازار یکی از درس‌های مهمی است که دانشجویان محترم رشته‌ی مدیریت در همه‌ی گرایش‌ها باید به آن توجه داشته باشند.

مثل هر جای دیگری از دنیا، در ایران هم نمونه‌های قدیمی از برندها در ذهن مردم تبدیل به افسانه شده‌اند. یکی از آن‌ها برند «تار یحیی» است.

برند هم مثل هر موضوعی، قصه‌ای برای خودش دارد. این‌که از کجا آمده و چه مراحلی را پشت‌سر گذاشته است.

عوامل فروش که در خط اول ارتباط با مشتری هستند، مهم‌ترین نقش را در مدیریت کردن فضای بازار دارند.