نوشته‌ها

اگر بتوانیم کل زندگی را ببینیم، با بررسی گذر زمان چه چیزی برای‌مان آشکار می شود؟ اگر بتوان مردم را از زمان نوجوانی تا سن پیری مطالعه کنیم با این هدف که؛ «چه چیزی واقعا مردم را شاد نگه می‌دارد؟»

وقتی که متوجه شویم در مورد هر چیزی فقط یک داستان وجود ندارد، به اندازه‌ای به بلوغ فکری رسیده‌ایم که دنیاهای تازه را کشف کنیم.