نوشته‌ها

قرار زندگی این بود که انسان در طول تحمل رنج‌ها از «من» معمول به یک مقام عالی «فرا من» برسد، نه این‌که به یک «منِ فرومایه» تنزل کند.

اگر بتوانیم کل زندگی را ببینیم، با بررسی گذر زمان چه چیزی برای‌مان آشکار می شود؟ اگر بتوان مردم را از زمان نوجوانی تا سن پیری مطالعه کنیم با این هدف که؛ «چه چیزی واقعا مردم را شاد نگه می‌دارد؟»

90 درصد از خوشبختی درازمدت شما نه توسط دنیای بیرونی شما، بلکه از طریق روشی که مغز شما دنیا را پردازش می‌کند، پیش‌بینی می‌شود.

فقط به‌دنبال خوشبختی بودن می‌تواند انسان بدبخت کند.
رضایت‌مندی در زندگی یافتن معنا در زندگی است.