نوشته‌ها

بخش دوم «مبانی سازمان و مدیریت» از مجموعه‌ی دانش مدیریت.

با توجه کلاس «مبان سازمان و مدیریت» که با دانشجویان محترم دوره‌ی کاردانی و کارشناسی رشته‌ی مدیریت در دانشگاه، لازم دیدم که متنی در این‌خصوص آماده کنم.