نوشته‌ها

از نظر کلاوس شوآب، سه دلیل وجود دارد که تحول دیجیتال، یک تحول بنیادین است.

به آینده نگاه می‌کنیم. ربات‌ها می‌آیند، کارها در حال خودکار شدن است. وقتی این‌ها را می‌بینیم، آدم خیلی جدی نگران می‌شود. با خودمان فکر می‌کنیم در آینده نزدیک ممکن است کارم را از دست بدهم، چون یک کامپیوتر این کار را بهتر از من انجام می‌دهد. این نگرانی برای بچه‌ها جدی‌تر است. چون آن‌ها در روزگاری باید به‌دنبال کار بگردند که شرایط از الان هم سخت‌تر شده است. آیا این واقعا یک تهدید است؟