نوشته‌ها

مثل هر جای دیگری از دنیا، در ایران هم نمونه‌های قدیمی از برندها در ذهن مردم تبدیل به افسانه شده‌اند. یکی از آن‌ها برند «تار یحیی» است.

برند هم مثل هر موضوعی، قصه‌ای برای خودش دارد. این‌که از کجا آمده و چه مراحلی را پشت‌سر گذاشته است.