نوشته‌ها

انحصار یا عرضه‌‌کننده‌ی اول بودن، تضمینی برای بقای ابدی ما نیست. نوآوری در کسب‌وُ‌کار و ارتقا کیفیت محصول، کلید موفقیت ماست.

درس بازاریابی و مدیریت بازار یکی از درس‌های مهمی است که دانشجویان محترم رشته‌ی مدیریت در همه‌ی گرایش‌ها باید به آن توجه داشته باشند.