نوشته‌ها

نکته‌ی مهم‌تر از سرمایه‌گذاری، این مساله است که کسب‌وُ‌کارها تغییرات پیش‌آمده‌ی ناشی از سرمایه‌گذاری را چگونه راهبری می‌کنند؟

هر کسی باید برای بقا خود در این دنیای مواج، باید مدام در حال پیشرفت باشد تا بتواند با این موج‌های بلند برای رفتن به اوج هماهنگ شود، نه‌این‌که در میان آن‌ها گم یا خُرد شود.