۷۵ سال به‌دنبال راز شادی

سخنرانی رابرت والدینگر در تد با عنوان «چه چیزی زندگی خوبی ر ارقم می‌زند؟ درس‌هایی که از طولانی‌ترین پژوهش تاریخ می‌توان آموخت»