قرار زندگی این بود که انسان در طول تحمل رنج‌ها از «من» معمول به یک مقام عالی «فرا من» برسد، نه این‌که به یک «منِ فرومایه» تنزل کند.

معرفی کتاب «بیست‌وُ‌هشت اشتباه نویسندگان» از جودی دلتون.

اگر بتوانیم کل زندگی را ببینیم، با بررسی گذر زمان چه چیزی برای‌مان آشکار می شود؟ اگر بتوان مردم را از زمان نوجوانی تا سن پیری مطالعه کنیم با این هدف که؛ «چه چیزی واقعا مردم را شاد نگه می‌دارد؟»

ذهن جایگاه خویش را دارد و در درون خویش می‌تواند «بهشتی از جهنم» یا «جهنمی از بهشت» را بوجود آورد.

وقتی که متوجه شویم در مورد هر چیزی فقط یک داستان وجود ندارد، به اندازه‌ای به بلوغ فکری رسیده‌ایم که دنیاهای تازه را کشف کنیم.

نگاهی به کتاب «تختخوابت را مرتب کن»، اثر دریاسالار ویلیام مک‌ریون.

فقط به‌دنبال خوشبختی بودن می‌تواند انسان بدبخت کند.
رضایت‌مندی در زندگی یافتن معنا در زندگی است.