نکته‌ی مهم‌تر از سرمایه‌گذاری، این مساله است که کسب‌وُ‌کارها تغییرات پیش‌آمده‌ی ناشی از سرمایه‌گذاری را چگونه راهبری می‌کنند؟

تصمیم‌هایی که می‌گیریم، مبنای عمل ماست و کارهایی که انجام می‌دهیم، ملاکی برای سنجش رضایت یا نارضایتی ما از زندگی خواهد بود.

هر پژوهی نتایجی دارد و این نتایج می‌بایست مورد توجه همه قرار گیرد تا در مسیر درست حرکت کنیم.

نیروهای مختلفی بر آینده‌ی و سرنوشت ما و جهان تاثیر می‌گذارند. در میان آن‌ها نیروهای هستند که به‌عنوان تاثیرگذار اصلی به‌شمار می‌روند.

پژوهشگاه‌های زیادی در دنیا در حال تحقیق روی موضوع آینده، شغل و مهارت‌های مورد نیاز زندگی شغلی آینده هستند.

یادگیری مادام‌العمر یکی از مهارت‌های اساسی در آینده‌ی پیش‌روی ماست.

از نظر کلاوس شوآب، سه دلیل وجود دارد که تحول دیجیتال، یک تحول بنیادین است.

به آینده نگاه می‌کنیم. ربات‌ها می‌آیند، کارها در حال خودکار شدن است. وقتی این‌ها را می‌بینیم، آدم خیلی جدی نگران می‌شود. با خودمان فکر می‌کنیم در آینده نزدیک ممکن است کارم را از دست بدهم، چون یک کامپیوتر این کار را بهتر از من انجام می‌دهد. این نگرانی برای بچه‌ها جدی‌تر است. چون آن‌ها در روزگاری باید به‌دنبال کار بگردند که شرایط از الان هم سخت‌تر شده است. آیا این واقعا یک تهدید است؟

هر کسی باید برای بقا خود در این دنیای مواج، باید مدام در حال پیشرفت باشد تا بتواند با این موج‌های بلند برای رفتن به اوج هماهنگ شود، نه‌این‌که در میان آن‌ها گم یا خُرد شود.