انحصار یا عرضه‌‌کننده‌ی اول بودن، تضمینی برای بقای ابدی ما نیست. نوآوری در کسب‌وُ‌کار و ارتقا کیفیت محصول، کلید موفقیت ماست.

گاهی الگوی در ذهن داریم که می‌خواهیم به عنوان تجلی موفقیت به آن تبدیل شویم.

شما چگونه سازمانی را خواهید ساخت که بتواند بی‎نقص عمل کند و به‎سرعت در مسیر تطور و تکامل گام بردارد؛ سازمانی که ضمن ارائه دستاوردهای عالی و ارزشمند در وضعیت امروز خود، با چنان سرعتِ مناسبی متحول شود تا در فردا نیز همچنان حرفی برای گفتن داشته باشد؟

مثل هر جای دیگری از دنیا، در ایران هم نمونه‌های قدیمی از برندها در ذهن مردم تبدیل به افسانه شده‌اند. یکی از آن‌ها برند «تار یحیی» است.

90 درصد از خوشبختی درازمدت شما نه توسط دنیای بیرونی شما، بلکه از طریق روشی که مغز شما دنیا را پردازش می‌کند، پیش‌بینی می‌شود.

برند هم مثل هر موضوعی، قصه‌ای برای خودش دارد. این‌که از کجا آمده و چه مراحلی را پشت‌سر گذاشته است.

مشخص کردن هدف زندگی، مشخص می‌کند که باید به کدام جهت حرکت کنیم. این موضوع خیلی مهم‌تر از اصل حرکت کردن است.

نوع نگاه به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و چگونگی تعامل با محیط، بسیار وابسته به نوع تفکر ماست. تفکر انواع مختلفی دارد که تفکر واگرا و تفکر هم‌گرا، دو نوع مهم آن هستند.

عوامل فروش که در خط اول ارتباط با مشتری هستند، مهم‌ترین نقش را در مدیریت کردن فضای بازار دارند.