موفقیت واقعی از درون انسان آغاز می‌شود و اگر درون فرد موفق نباشد، هر قدر هم رفتارهای افراد موفق را تقلید کند باز هم نخواهد توانست به موفقیت دلخواه برسد.

بخش دوم «مبانی سازمان و مدیریت» از مجموعه‌ی دانش مدیریت.

با توجه کلاس «مبان سازمان و مدیریت» که با دانشجویان محترم دوره‌ی کاردانی و کارشناسی رشته‌ی مدیریت در دانشگاه، لازم دیدم که متنی در این‌خصوص آماده کنم.

درس بازاریابی و مدیریت بازار یکی از درس‌های مهمی است که دانشجویان محترم رشته‌ی مدیریت در همه‌ی گرایش‌ها باید به آن توجه داشته باشند.

ساختن مدلی برای درک کسب‌وُ‌کار پیش از آغاز آن، بسیار ضروری است. روش بوم یکی از بهترین روش‌های عملی برای ساختن یک مدل شفاف است.

هدف کلی درس

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت در جوامع مختلف وکاربرد اصول مدیریت در رابطه با نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و باتوجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی.

در طرح درس دانشجویان محترم دانشگاه، رشته مدیریت اشاره کرده بودم که لیستی از کتاب‌های پیشنهادی را جهت مطالعه ارایه خواهم کرد. لیست که در زیر می‌آید، بخشی از این پیشنهادات است. در آینده نزدیک این لیست به‌روز خواهد شد و پیشنهادات جدیدی به آن افزوده خواهد شد.